Pracownia biotechnologii roślin

Infrastruktura badawcza posłuży do prowadzenia zintegrowanych badań nad roślinami i produktami pochodzenia roślinnego o dużym znaczeniu poznawczym i aplikacyjnym. W szczególności dotyczy to roślinnych metabolitów wtórnych o aktywności przeciwnowotworowej, takich jak taksol (lek dopuszczony w chemioterapii) oraz barwników fotosyntetycznych, których pochodne mogą być zastosowane jako fotosensybilizatory w terapii fotodynamicznej.

 W Pracowni Biotechnologii Roślin, z wykorzystaniem roślin transgenicznych, prowadzone będą badania mające na celu uzyskanie kontroli nad procesami biosyntezy metabolitów wtórnych o potencjalnym zastosowaniu w terapii przeciwnowotworowej. Ponadto w pracowni prowadzone będą badania nad gatunkami roślin o potencjalnym zastosowaniu w biomonitoringu zanieczyszczeń środowiskowych i wczesnej detekcji skażeń.

Możliwości, które stwarza utworzenie pracowni:

  • Hodowla roślin, tkanek i komórek roślinnych na skalę preparatywną w kontrolowanych warunkach;
  • Transformacja roślin w celu amplifikacji wybranych cech;
  • Modyfikacja ścieżek biosyntezy metabolitów wtórnych;
  • Otrzymywanie metabolitów wtórnych o aktywności biologicznej i terapeutycznej;
  • Wykorzystanie roślin w biomonitoringu zanieczyszczeń;
  • Projektowanie i ewaluacja nowych generacji fotosensybilizatorów.

Zakupione wyposażenie

 

   

Osoby odpowiedzialne:

prof. dr hab. Halina Gabryś
dr hab. Leszek Fiedor