Organizacja pracowni wirusologicznej diagnostyki molekularnej

Głównym celem inwestycji jest stworzenie laboratorium wirusologicznej diagnostyki molekularnej klasy bezpieczeństwa biologicznego II, monitorującego częstość występowania oraz rozpowszechnienie chorób wirusowych, zwłaszcza układu oddechowego w Polsce. Dane na temat rozpowszechnienia wirusów układu oddechowego pochodzą sprzed wielu lat i dotyczą pojedynczych patogenów, nie obejmując całości zagadnienia.

Głównym celem inwestycji jest stworzenie laboratorium wirusologicznej diagnostyki molekularnej klasy bezpieczeństwa biologicznego II, monitorującego częstość występowania oraz rozpowszechnienie chorób wirusowych, zwłaszcza układu oddechowego w Polsce. Dane na temat rozpowszechnienia wirusów układu oddechowego pochodzą sprzed wielu lat i dotyczą pojedynczych patogenów, nie obejmując całości zagadnienia. Dodatkowo, stworzenie takiego laboratorium pozwoli na opracowanie i rozwój nowych metod diagnostycznych – zarówno pozwalających na identyfikacje opisanych uprzednio patogenów wirusowych, jak i patogenów wcześniej nie rozpoznanych (metoda VIDISCA, metoda HexaPrime) oraz na diagnostykę związaną z potrzebami Pracowni Inżynierii Komórkowej i Tkankowej.

Możliwości, które stwarza utworzenie pracowni:

  • Hodowla wirusów 2 klasy bezpieczeństwa biologicznego (ludzkie wirusy oddechowe oraz wirusy zwierzęce);
  • Możliwość opracowania i ewaluacji czułych molekularnych testów diagnostycznych;
  • Możliwość pracy z próbkami klinicznymi;
  • Archiwizacja danych w warunkach bezpiecznych, z zabezpieczonym dostępem o danych poufnych.
Zakupione wyposażenie
   

Osoba odpowiedzialna:

dr Krzysztof Pyrć

Adiunkt w Zakładzie Mikrobiologii UJ

Więcej informacji: ViroGenetics