Centralny bank próbek biologicznych

Oprócz handlowo dostępnych linii komórkowych posiadamy unikatowe linie transgeniczne oraz linie komórek hybrydoma, które zostały stworzone przez pracowników Wydziału w wyniku pracochłonnych i kosztochłonnych procedur. Linie komórkowe muszą być przechowywane w parach ciekłego azotu, zaś lizaty komórkowe w temperaturze -80°C. Stworzenie kompleksowego banku komórek z pełnym zabezpieczeniem i monitoringiem jest koniecznością. Bank posłuży również do przechowywania wektorów plazmidowych i wirusowych wyprodukowanych przez pracowników Wydziału. W obecnej sytuacji najkorzystniejszym rozwiązaniem będzie stworzenie jednego centralnego systemu, który zapewni zarazem bezpieczeństwo posiadanych zasobów, ułatwi ich katalogowanie oraz udostępnianie innym współpracującym zespołom. Wynikiem realizacji tego zadania będzie stworzenie dostępnej na stronie internetowej bazy (w języku polskim i angielskim) komórek, plazmidów i wektorów wirusowych, które będą udostępnianie na życzenie zainteresowanym badaczom z Polski i zagranicy.      

 

Galeria: Pomieszczenia Banku Próbek Biologicznych:

 

Osoba odpowiedzialna:

dr Justyna Drukała

Adiunkt w Zakładzie Biologii Komórki