Zwierzętarnia

Obecna zwierzętarnia Wydziału zajmuje niewielką powierzchnię 67 m², co nie wystarcza do utrzymania liczby zwierząt koniecznej do realizacji projektów badawczych prowadzonych przez pracowników Wydziału. Tym samym, jakość wykonywanych badań jest obniżona. Warunki hodowli i przeprowadzania doświadczeń nie spełniają obowiązujących w Europie standardów. Jednym z celów rozbudowy zwierzętarni Wydziału jest wprowadzenie unikatowych i dotychczas niedostępnych w Polsce modeli zwierząt transgenicznych, służących między innymi do badań nieswoistej i swoistej odpowiedzi odpornościowej. Możliwość prowadzenia badań z wykorzystaniem zwierząt transgenicznych jest standardem w laboratoriach pracujących na poziomie europejskim. Zwierzętarnia przyczyni się do rozwoju badań z wykorzystaniem wszystkich rodzajów myszy transgenicznych, zarówno tych, które są dostępne komercyjnie, jak i tych tworzonych przez pracowników Wydziału w ramach projektów badawczych. Zwierzętarnia pozwoli na równoczesną hodowlę 4500 myszy, 100 chomików, 20 królików, 100 szczurów i 100 gerbili.

 

Nowa zwierzętarnia stworzy szereg nowych możliwości:

  • hodowli dużej liczby myszy we właściwych warunkach;
  • hodowli myszy transgenicznych;
  • generowania nowych szczepów zwierząt laboratoryjnych, pozwalających m.in. na opracowanie nowych modeli chorób;
  • przeprowadzania badań na żywych zwierzętach oraz badań histologicznych;
  • produkcji przeciwciał monoklonalnych;
  • testowania opracowywanych leków na modelach zwierzęcych.

Galeria: Pomieszczenia Zwierzętarni

Osoba odpowiedzialna:

Prof. dr hab. Alicja Józkowicz

Zakład Biotechnologii Medycznej