Począwszy od 2008 roku, Wydział rozpoczął wydawanie kwartalnika, w którym prezentowane są aktualne wydarzenia związane z działalnością Wydziału.

           
(15)4/2011 (14)3/2011 Numer specjalny Triplet BMZ 1/2011 (13)2/2011 (12)1/2011 Numer specjalny Triplet BMZ 1/2010
           
11/2010 10/2010 9/2010 8/2010 7/2009 6/2009
           
 
5/2009 4/2009 3/2008 2/2008 1/2008