Pracownia proteomiki i transkryptomiki

Badania ekspresji genów na poziomie transkryptomu (całej puli genów ulegających ekspresji), a nie pojedynczych genów są obecnie standardem w praktycznie wszystkich badaniach z zakresu biologii molekularnej organizmów prokariotycznych, roślin i zwierząt. Utworzenie pracowni niezwykle podniesie jakość prac badawczych, a w niektórych wypadkach (np. badanie zróżnicowanej ekspresji genów w różnych rodzajach komórek w guzie nowotworowym) wręcz umożliwi takie badania.

 

Możliwości stworzone przez nową pracownię;

  • Możliwość identyfikacji nowych białkowych markerów chorób;
  • Identyfikacja uszkodzeń białek związanych z chorobami bakteryjnymi i grzybiczymi;
  • Możliwość badania wpływu leków in vitro;
  • Identyfikacja nowych leków o własnościach antybakteryjnych;
  • Możliwość analizy odpowiedzi ludzkiego układu immunologicznego;
  • Możliwość produkcji dużych ilości białek rekombinowanych w systemach bakteryjnych i opartych na bakulowirusach.

Zakupione wyposażenie

 

Osoba odpowiedzialna:

prof. dr hab. Andrzej Kozik

Prodziekan ds. Ogólnych WBBiB UJ