Warsztaty „Biotechnologia Molekularna dla Zdrowia"

21-22 luty 2012

 

Godzina

Tytuł

Imię i nazwisko prowadzącego

I DZIEŃ

08:00- 09:00 Rejestracja uczestników 

09:00-09:15 

Wprowadzenie

Prof. dr hab. Józef Dulak

09:15-09:45 

Organizacja nowoczesnej zwierzętarni

Prof. dr hab. Alicja Józkowicz

09.45-10:00 

Dyskusja

10:00-10:30 

Modern diagnostic PCR and its application in monitoring of cell lines, research biologics and laboratory animals

Christian Kuhn, Senior Country Sales Manager, Veterinarian, MBA; Charles River Research Models and Services

10:30-10:45 

Dyskusja

10:45 -11:15 

Przerwa kawowa

11:15-11:45 

Tumor microenvironment imaging for biomedical research and drug development

Dr Stephanie Lerondel (CNRS, Orlean)

11:45-12:00 

Dyskusja

12:00-12:30 

Human derived cells and biomaterials

Prof. Heinz Redl (Wieden)

12:30-12:45 

Dyskusja

13.00-14.00 

Przerwa na lunch

14:00 – 15:15 

Krótkie prezentacje sprzętu w pracowniach (15 min każda)

1. Inżynierii tkankowej 

Prof. dr hab. Zbigniew Madeja

2. Banku komórek 

Dr Justyna Drukała

3. Wirusologii molekularnej 

Dr Krzysztof Pyrć

4. Immunologii 

Mgr Joanna Marczyńska

5. Proteomiki i transkryptomiki 

Dr Maria Rąpała-Kozik

Prof. dr hab Andrzej Kozik

15:15-15:45 

Badanie dynamiki białek metodami mikroskopii optycznej

 

Prof. dr hab. Jerzy Dobrucki

15:45 – 16:15 

Leica microsystems - mikrodysekcja laserowa LMD6500/7000

dr Grzegorz Gacek, KAWA.SKA Sp. z o.o.

16:15-16:45 

Przerwa kawowa

16:45-17:15 

Badanie aktywności fotosyntetycznej roślin in vivo techniką wizualizacji fluorescencji Chl

Dr Andrzej Waloszek

17:15-17:30 

Dyskusja

17:30-18:00 

Identyfikacja substancji pochodzenia roślinnego z użyciem detektora Corona CAD

Dr hab. Przemysław Malec

18:00-18:15 

Dyskusja

 

 

 

II DZIEŃ

09:00-09:30 

Metody obrazowania in vivo

Dr Agnieszka Jaźwa

mgr Krzysztof Szade

9:30-9:45 

Dyskusja

9:45-10:15 

Nowoczesna pracownia histologiczna: mikrodysekcja laserowa

Dr Agnieszka Łoboda

Mgr Agata Szade

10:15-10:30 

Dyskusja

10:30-11:00 

Przerwa kawowa

11:00-13:00 

Warsztaty  - 7 grup

13:00-14:00 

Przerwa na lunch

14:00-16:00 

Warsztaty – 7 grup

16:00-16:30 

Przerwa kawowa

16:30-18:30 

Warsztaty – 7 grup

18:30-19:00 

Podsumowanie & zakończenie

Prof. Józef Dulak


Warsztaty – zajęcia praktyczne – II dzień – maksymalnie 10 osób/grupę

  1. Obrazowanie in vivo  – VEVO, - prof. dr hab. Alicja Józkowicz,  mgr Krzysztof Szade
  2. Obrazowanie in vivo - IVIS, Laser Doppler   - dr Agnieszka Jaźwa [BRAK WOLNYCH MIEJSC
  3. Histologia & mikrodysekcja laserowa - dr Agnieszka Łoboda, mgr Agata Szade [BRAK WOLNYCH MIEJSC
  4. Biotechnologia roślin I – dr Andrzej Waloszek
  5. Biotechnologia roślin II  - dr hab. Przemysław Malec
  6. Cytometria obrazowa – mgr Agnieszka Pierzyńska-Mach, mgr Paulina Rybak [BRAK WOLNYCH MIEJSC]
  7. Pracownia proteomiki – prof. dr hab. Andrzej Kozik/dr Maria Rąpała-Kozik [BRAK WOLNYCH MIEJSC