Pracownia Biotechnologii Roślin zaprasza na szkolenie specjalistyczne

Pracownia Biotechnologii Roślin zaprasza na specjalistyczne szkolenie w dn. 16 - 30 października, dotyczące m.in. korzystania z aparatury zakupionej w ramach BMZ. Harmonogram i tematyka szkolenia dostępne na stronie organizatora szkolenia

 

 

Harmonogram szkoleń
16.10.2012 
Numeryczna obróbka, analiza i interpretacja fotometrycznych profili w zastosowaniu do badań ruchu organelli fotosyntetycznych
Wykładowca: dr Sebastian Leśniewski
 
17.10.2012
Numeryczna obróbka, analiza i interpretacja wyników pomiarów ultraszybkiej elektronowej absorpcji przejściowej barwników i kompleksów fotosyntetycznych uzyskiwanych w pikosekundowej domenie czasowej, z wykorzystaniem analizy harmonicznej
Wykładowca: dr Mariusz Pilch
 
18.10.2012
Numeryczna obróbka, analiza i interpretacja wyników pomiarów ultraszybkiej elektronowej absorpcji przejściowej barwników i kompleksów fotosyntetycznych uzyskiwanych w pikosekundowej domenie czasowej, z wykorzystaniem analizy harmonicznej, cd.
Wykładowca: dr Mariusz Pilch
 
19.10.2012
Numeryczna obróbka, analiza i interpretacja wyników pomiarów ultraszybkiej elektronowej absorpcji przejściowej barwników i kompleksów fotosyntetycznych uzyskiwanych w pikosekundowej domenie czasowej, z wykorzystaniem analizy harmonicznej, cd.
Wykładowca: dr Zbigniew Karkuszewski
 
22.10.2012 
Kwantowo-mechaniczna analiza i interpretacja danych spektroskopowych dotyczących właściwości singletowych i trypletowych stanów wzbudzonych chromoforów fotosyntetycznych i fotosensybilizatorów, uzyskiwanych metodami ultraszybkiej spektrofluorymetrii i przejściowej absorpcji elektronowej, w oparciu o metody analizy harmonicznej
Wykładowca: mgr Konrad Łojek oraz dr Zbigniew Karkuszewski
 
24.10.2012
Automatyzacja w analizie i interpretacji danych pomiarowych uzyskiwanych metodami spektroskopowymi: ultraszybka spektrofluorymetria i przejściowa absorpcja elektronowa
Wykładowca: Janusz Bielec
 
25.10.2012
Tematyka: Kwantowo-mechaniczna analiza słabych oddziaływań chromofor-chromofor oraz ultraszybkich procesów transferu i dyssypacji energii w kompleksach fotosyntetycznych
Wykładowca: dr Mariusz Pilch oraz dr Zbigniew Karkuszewski
 
29.10.2012
Zaawansowana cyfrowa obróbka obrazu w mikroskopii fluorescencyjnej i obrazowaniu tkanek roślinnych in vivo metodami fluorymetrycznymi
Wykładowca: dr Sebastian Leśniewski
 
30.10.2012
Komputerowa analiza i obróbka obrazów cyfrowych, zapis, kompresja i archiwizacja, kopiowanie i odtwarzanie dużych plików 
Wykładowca: Janusz Bielec
Data opublikowania: 23.10.2012
Osoba publikująca: Krzysztof Pyrć