2nd Congress of Polish Biochemistry and Cell Biology, 5-9.09.2011, Kraków

Ponad 700 uczestników zgromadziło się na II Ogólnopolskim Kongresie Biochemii i Biologii Komórki. Jego organizatorami było Polskie Towarzystwo Biochemiczne, Polskie Towarzystwo Biologii Komórki oraz pracownicy Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestnicy, głównie z Polski, mogli zapoznać się z przebiegiem projektu „Biotechnologia Molekularna dla Zdrowia". Każdy z nich otrzymał specjalne wydanie kwartalnika „Triplet" w całości poświęconego projektowi BMZ oraz ulotkę informacyjną o naszym przedsięwzięciu. Ponadto w pomieszczeniach, w których odbywały się konferencje umieszczono banery promocyjne. Naukowcy biorący udział w realizacji projektu w swoich przemówieniach informowali o nim uczestników – jego celach, przedsięwzięciach, stanie zaawansowania itd.

www.kbbk2011.pl

Data opublikowania: 24.11.2011
Osoba publikująca: Krzysztof Pyrć