6th European Meeting for Vascular Biology and Medicine, 21-24.09.2011, Kraków

Jednym z najważniejszych w Polsce wydarzeń związanych z biologią naczyniową był 6. Europejski Zjazd Biologii i Medycyny Naczyniowej. Jego organizatorami były European Vascular Biology Organization, Polskie Towarzystwo Biologii Komórki a także pracownicy Zakładu Biotechnologii Medycznej WBBiB UJ oraz Collegium Medicum UJ. W Zjeździe wzięło udział ponad 300 naukowców z całego świata. Spotkanie to było doskonałą okazją do promocji projektu „Biotechnologia Molekularna dla Zdrowia". Każdy uczestnik otrzymał specjalne wydanie kwartalnika „Triplet" w całości poświęconego projektowi BMZ oraz ulotkę informacyjną o naszym przedsięwzięciu. Ponadto w pomieszczeniach, w których odbywały się konferencje umieszczono banery promocyjne. Naukowcy biorący udział w realizacji projektu w swoich przemówieniach informowali uczestników o nim – jego celach, przedsięwzięciach, stanie zaawansowania itd.

 

Więcej informacji o konferencji znajduje się na stronie internetowej oraz w kwartalniku WBBiB UJ „Triplet".

http://www.emvbm2011.org/en

Data opublikowania: 24.09.2011
Osoba publikująca: Krzysztof Pyrć