IV Congress of Polish Biotechnology and IV EUROBIOTECH 2011, 12-15.10.2011, Kraków

Motywami przewodnimi Kongresu były cztery kolory biotechnologii. Zielony, fioletowy, czerwony i biały odpowiadały konkretnym polom badawczym. W wydarzeniu wzięło udział ok. 450 osób z Polski i zagranicy. Również w trakcie tej konferencji uczestnicy mogli zapoznać się z projektem „Biotechnologia Molekularna dla Zdrowia". Każdy z nich otrzymał specjalne wydanie biuletynu „Triplet" w całości poświęconemu BMZ oraz ulotkę informacyjną. Naukowcy uczestniczący w projekcie informowali o nim zgromadzonych – jego celach, postępach, zakupionej aparaturze oraz przeprowadzanych dzięki niej badaniach. W miejscu, w którym odbywała się konferencja umieszczono baner promocyjny. 

http://eurobiotech.krakow.pl

Data opublikowania: 24.11.2011
Osoba publikująca: Krzysztof Pyrć