Postęp realizacji Postęp realizacji

Galeria Wyposażenia

1. Zwierzętarnia

 • Zakończyły się procedury przetargowe dot. zakupu oraz instalacji klatek do hodowli zwierząt z wyposażeniem, stacji laminarnych oraz wyposażenia pracowni histologicznej
 • Zakupiono oraz dostarczono system do obrazowania zwierząt, komorę laminarną z oknem podawczym, sterylizatory parowe oraz zmywarnię automatyczną.
 • W dniu 4 maja 2011 roku odbył się oficjalny odbiór pomieszczeń, a obecnie trwa wyposażanie zwierzętarni w sprzęt najnowszej klasy, między innymi systemy ultrasonograficzne oraz systemy do obrazowania.
 • Firma Przedsiębiorstwo Budowlane KOMPLEKS K.Króliczek i Wspólnicy Spółka Jawna, Ul.Ks.Kard.St.Wyszyńskiego 18a, 44-338 Jastrzębie Zdrój została wybrana na drodze przetargu i w pełni zrealizowała zadania związane z budową oraz wykończeniem zwierzętarni.
 • Firma D44 Sp. z o.o. przygotowała dokumentację wykonawczą dla pomieszczeń zwierzętarni, która została pozytywnie zweryfikowana przez firmę Probadex
 • Uzyskano pozwolenie na budowę dla pomieszczeń zwierzętarni
 • Firma D44 Sp. z o.o. złożyła przygotowaną specyfikację budowlaną dla pomieszczeń zwierzętarni
 • Podpisano umowę dot. przygotowania dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla pomieszczeń zwierzętarni z firmą D44 Sp. z o.o. i rozpoczęły się prace
 • Zakończyły się procedury przetargowe dotyczące wyłonienia firmy, która przygotuje dokumentację budowlaną i wykonawczą dla pomieszczeń zwierzętarni
 • Przygotowano plan funkcjonalno-użytkowy
 • Rozpoczęto realizację zadania

 

2. Pracownia Cytometrii Przepływowej

 

 • Zakończono realizację zadania.
 • Dostarczono dwa mikroskopy konfokalne oraz przeprowadzono drobne prace adaptacyjne.
 • Dokumentacja przetargowa została przygotowana
 • Rozpoczęto realizację zadania

 

3. Pracownia Transkryptomiki i Proteomiki

 

 

4. Pracownia Hodowli Tkankowych

 

 

5. Pracownia molekularnej diagnostyki wirusologicznej

 

6. Pracownia Biotechnologii Roślin

 

7. Centralny bank komórek

 

 • Zakończono realizację zadania.
 • Dostarczono i uruchomiono: bank komórek, zamrażarkę niskotemperaturową
 • Zakończyły się wszystkie bieżące procedury przetargowe
 • Dokumentacja przetargowa została przygotowana
 • Rozpoczęto realizację zadania