Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego  zaprasza do udziału w warsztatach organizowanych w ramach projektu  „Biotechnologia Molekularna dla Zdrowia" 

Warsztaty mają na celu przedstawienie nowych możliwości badawczych, jakie stworzyła realizacja projektu „Biotechnologia molekularna dla zdrowia". W trakcie spotkania przedstawione zostaną pracownie powstałe na Wydziale oraz możliwości zakupionej aparatury - najwyższej klasy urządzeń, które pozwalają na opracowywanie nowych narzędzi do poznawania molekularnych mechanizmów rozwoju wybranych chorób oraz ich prewencji, diagnostyki i terapii.

Ze względu na zakres tematyczny projektu oraz charakter powstałych pracowni warsztaty będą interesujące dla badaczy różnych specjalności: biotechnologii medycznej, biotechnologii roślin, biotechnologii farmaceutycznej, osób zajmujących się nie tylko chorobami ludzi, ale także zwierząt i roślin.

Zachęcamy o zapoznania się z aktualnym stanem realizacji projektu na stronie projektu oraz do lektury biuletynu wydziałowego „Triplet", dostępnego także na tej stronie.

Warsztaty odbędą się 21-22 lutego 2012 r. na terenie Wydziału BBiB UJ przy ul. Gronostajowej 7. Pierwszego dnia konferencji uczestnicy będą mieli możliwość wysłuchania wykładów, które przedstawią pracownicy Wydziału zaangażowani w realizację projektu oraz inni zaproszeni specjaliści, natomiast drugiego dnia odbędą się zajęcia praktyczne.

Udział w warsztatach jest bezpłatny, natomiast organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu ani zakwaterowania.

Liczba uczestników ograniczona!

Serdecznie zapraszam
Prof. dr hab. Józef Dulak
Kierownik projektu