Pracownia cytometrii obrazowej

Mikroskopy znajdują zastosowanie w prawie wszystkich kierunkach badań współczesnej biologii. Grupy badawcze, które obecnie używają wspólnie mikroskopu konfokalnego na wydziale, będą wykorzystywać nową aparaturę do badań z dziedziny biochemii, biofizyki i biologii komórki, w tym do badania procesów uszkadzania i naprawy DNA, oddziaływania leków z DNA, reakcji komórek na stres oksydacyjny, hipoksję, promieniowanie jonizujące, do badania subkomórkowej lokalizacji wybranych białek i ich oddziaływań z ligandami, do badań migracji komórek w rekonstytuowanych macierzach zewnątrzkomórkowych oraz wielu innych prac na poziomie komórkowym.    

Możliwości stwarzane przez stworzenie pracowni:

  • Badania ruchliwości, wymiany dynamicznej i dyfuzji znakowanych fluorescencyjnie białek z użyciem technik FRAP (szybka zmiana natężenia światła wzbudzającego, możliwość wywoływaniu fotoblaknięcia w dowolnym obszarze o dowolnym kształcie).
  • Szybka detekcja fluorescencji (ułamki sekund po zakończeniu blaknięcia) – możliwość zarejestrowanie kształtu krzywej odzyskiwania fluorescencji w początkowym stadium, najistotniejszym dla wyznaczania parametrów FRAP.
  • Badania dyfuzji znakowanych białek metodą FCS oraz badania oddziaływania między białkami in situ w komórce, metodą FRAP wykorzystującą czasy trwania fluorescencji akceptora i donora.
  • Badanie interakcji komórka-macierz w tkankach i układach modelujących tkanki np. sferoidach wielokomórkowych (wzbudzenie wielofotonowe).
  • Fotoaktywacja białek fluorescencyjnych, w badaniach reorganizacji chromatyny.

Zakupione wyposażenie

 

Zespół prof. Dobruckiego opracował nowy znacznik fluorescencyjny do barwienia kolagenów i ich obserwacji w tkankach.

Dzięki znacznikowi będzie można m.in. obserwować procesy starzenia się tkanek i badać nowe materiały opatrunkowe.

"Nowy znacznik opracował zespół badaczy pod kierownictwem prof. Jerzego Dobruckiego z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, we współpracy z prof. Zbigniewem Darżynkiewiczem z New York Medical College. Promocją wynalazku i poszukiwaniem podmiotów zainteresowanych jego wykorzystaniem zajmuje się Centrum Innowacji Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU)".

"Za pomocą opracowanego barwnika będzie można badać żywe, wyizolowane, ale - w przeciwieństwie do wcześniej stosowanych metod - nieutrwalone i nienaruszone tkanki" - mówi PAP prof. Dobrucki

Więcej informacji

 

Osoba odpowiedzialna:

dr hab. Jerzy Dobrucki

Kierownik Pracowni Biofizyki Komórki
Prodziekan ds. Współpracy Międzynarodowej i nauki WBBiB UJ
Więcej informacji: Pracownia Biofizyki Komórki UJ