Biotechnologia Molekularna dla Zdrowia

Biotechnologia Molekularna dla Zdrowia (BMZ) [POIG.02.01.00-12-064/08] to projekt modernizacji Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Realizacja niniejszego projektu pozwoliła na utworzenie nowych laboratoriów badawczych, pracujących wspólnie na rzecz opracowania nowych leków, metod diagnostycznych oraz rozwoju szeroko pojętej biomedycyny. Projekt został przygotowany przez pracowników Wydziału i był finansowany w ramach pierwszego konkursu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 2.1. „Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym". Wniosek uzyskał 87,66 pkt i znalazł się na trzecim miejscu na liście rankingowej, spośród ponad 150 zgłoszonych projektów. Przyznana kwota dofinansowania to 28 197 842,44 zł. W ramach projektu, zostało utworzonych 7 pracowni badawczych uzupełniających istniejącą infrastrukturę naukową. Powstały laboratoria, w których prowadzone są obecnie prace w zakresie m.in. proteomiki, biofizyki komórki, immunologii, wirusologii i hodowli tkankowych. Ponadto, w ramach projektu powstała nowocześnie wyposażona zwierzętarnia, pozwalająca na hodowlę i badania wielu rodzajów zwierząt laboratoryjnych. Zakup nowej aparatury oraz reorganizacja istniejącej przestrzeni, przyczyniły się do rozszerzenia zakresu badań prowadzonych na Wydziale, prowadząc do rozpoczęcia nowych, interdyscyplinarnych projektów. Projekt był realizowany w latach 2009 – 2012.

W związku zakończeniem realizacji projektu "Biotechnologia Molekularna dla Zdrowia", wydany został Katalog Promocyjny projektu.

Pełną wersję katalogu można uzyskać pod tym linkiem.