Biotechnologia Molekularna dla Zdrowia

„Biotechnologia Molekularna dla Zdrowia" (BMZ) [POIG.02.01.00-12-064/08] jest projektem modernizacji Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Realizacja niniejszego projektu pozwoli na utworzenie nowych laboratoriów badawczych, pracujących wspólnie na rzecz opracowania nowych leków, metod diagnostycznych oraz rozwoju szeroko pojętej biomedycyny. Projekt został przygotowany przez pracowników Wydziału i jest finansowany w ramach pierwszego konkursu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 2.1. „Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym". Wniosek uzyskał 87,66 pkt i znalazł się na trzecim miejscu na liście rankingowej, spośród ponad 150 zgłoszonych projektów. Przyznana kwota dofinansowania to 28 197 842,44 zł W ramach projektu, zostanie utworzonych 7 pracowni badawczych uzupełniających istniejącą infrastrukturę naukową. Powstaną laboratoria, w których będą prowadzone prace w zakresie m.in. proteomiki, biofizyki komórki, immunologii, wirusologii i hodowli tkankowych. Ponadto, w ramach projektu powstanie nowocześnie wyposażona zwierzętarnia, pozwalająca na hodowlę i badania wielu rodzajów zwierząt laboratoryjnych. Zakup nowej aparatury oraz reorganizacja istniejącej przestrzeni, przyczyni się do rozszerzenia zakresu badań prowadzonych na Wydziale, prowadząc do rozpoczęcia nowych, interdyscyplinarnych projektów. Projekt będzie realizowany w latach 2009 – 2012.