Rozstrzygnięcie przetargu: Urządzenia oraz sprzęt laboratoryjny

W dniu 01.02.2012r. rozpoczął się przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu urządzeń oraz sprzętu laboratoryjnego z wyposażeniem, w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia, dotycząca projektu BMZ, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBiB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/31/2012.

W dniu 28 lutego 2012r. zakończyło się postępowanie prowadzone na opisany wyżej zakres przedmiotowy. Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę:

  1. W części 1 postępowania - Inkubator z atmosferą CO2 do prowadzenia hodowli komórek ssaczych Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę Firmy SANLAB Spółka Cywilna J. Kaczorek, M. Bińczak, ul.Andrychowska 7, 01-447 Warszawa, cena netto 17 000,00 zł., plus 23% VAT, cena brutto 20 910,00 zł. (oferta nr 5). 
  2. W części 2 postępowania - Komora laminarna o poziomie bezpieczeństwa biologicznego BL2 Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę Firmy WITKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź, cena netto 16 337,00 zł., plus 23% VAT, cena brutto 20 094,51 zł. (oferta nr 3). 
  3. W części 3 postępowania - Nablatowa wirówka laboratoryjna Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę Firmy Labsystem Spółka Cywilna E. Superata, M. Martini, ul.Dobrego Pasterza 100, 31-414 Kraków, cena netto 12 650, 00 zł., plus 8% VAT, cena brutto 13 662,00zł. (oferta nr 1).
  4. W części 4 postępowania - Zamrażarka do przechowywania zwłok zwierząt laboratoryjnych i lodówko-zamrażarka laboratoryjna do przechowywania pożywek i odczynników do hodowli komórkowych, Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę Firmy WITKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź, cena netto 29 482,00zł., plus 23% VAT, cena brutto 36 262,86 zł. (oferta nr 3). 

 

Data opublikowania: 25.03.2012
Osoba publikująca: Krzysztof Pyrć