Rozstrzygnięcie przetargu: wyposażenie pracowni hodowli i biotechnologii roślin

W dniu 03.11.2011r. rozpoczął się przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy oświetlaczy, wytrząsarek z wyposażeniem i analizatora gazowego, w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia, dotycząca projektu BMZ, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBiB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/683/2011.

W dniu 24.01.2012r. zakończyły się procedury przetargowe i udzielono zamówienia firmom:

  • Instytut Fotonowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.Towarowa 9/8, 31-403 Kraków
  • LABO PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.Obornicka 5, 02-948 Warszawa
  • ELJACK Electronics A.J.M. Duracz Spółka Cywilna, ul.Dolna 41, 95-100 Zgierz 

Więcej informacji

Data opublikowania: 09.11.2011
Osoba publikująca: Krzysztof Pyrć