07.04.2011: Zakończenie przetargu: dostawa specjalistycznych mebli laboratoryjnych

7 kwietnia 2011r.: Zakończył się przetarg dot. dostawy i montażu specjalistycznych mebli laboratoryjnych, dotyczący projektu BMZ, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/150/2011

Więcej informacji

Data opublikowania: 08.04.2011
Osoba publikująca: Krzysztof Pyrć