07.04.2011: Rozpoczęcie przetargu: dostawa układu spektrofluorymetrycznego

7 kwietnia 2011r.: Rozpoczął się przetarg dot. wyłonienia Wykonawcy w zakresie dostawy układu spektrofluorymetrycznego z wyposażeniem, dotycząca projektu BMZ, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBiB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/170/2011.
 
Oferty można składać do: 17.05.2011r.
 
Więcej informacji

Data opublikowania: 08.04.2011
Osoba publikująca: Krzysztof Pyrć