08.02.2011: Zakończenie przetargu: dostawa preparatywnego i analitycznego systemu HPLC

 

8 luty 2011r.: Zakończył się przetarg dot. dostawy i montażu analitycznego systemu HPLC, preparatywnego systemu HPLC, detektora absorpcyjnego typu diode-array, detektora fluorescencyjnego typu diode-array oraz zestawu do rejestracji parametrów hodowli w komorach fitotronowych, z wyposażeniem i oprogramowaniem, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dotycząca projektu BMZ, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/730/2010.

Data opublikowania: 08.02.2011
Osoba publikująca: Krzysztof Pyrć