09.03.2011: Zakończenie przetargu: dostawa zestawu do rejestracji parametrów hodowli w komorach fitotronowych

9 marca 2011r.: Zakończył się przetarg dot. wyłonienia Wykonawcy w zakresie dostawy dostawy zestawu do rejestracji parametrów hodowli w komorach fitotronowych z wyposażeniem i sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem, dotycząca projektu BMZ, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBiB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/28/2011

Data opublikowania: 09.03.2011
Osoba publikująca: Krzysztof Pyrć