18.02.2011: Zakończenie przetargu: dostawy komory laminarnej klasy II z oknem podawczym

18 luty 2011r.: Zakończył się przetarg dot. wyłonienia Wykonawcy w zakresie dostawy dostawy komory laminarnej klasy II z oknem podawczym, dotycząca projektu BMZ, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBiB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/27/2011

Data opublikowania: 24.03.2011
Osoba publikująca: Krzysztof Pyrć