02.02.2011: Rozpoczęcie przetargu: kriostat.

2 lutego 2011r.: Rozpoczął się przetarg dot. wyłonienia Wykonawcy w zakresie dostawy kriostatu do pomiarów spektroskopowych z wyposażeniem, dotycząca projektu BMZ, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBiB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/39/2011

 
Oferty można składać do: 11.02.2011r.
 
 
Data opublikowania: 03.02.2011
Osoba publikująca: Krzysztof Pyrć