21.01.2011: Rozpoczęcie przetargu: komora laminarna z oknem podawczym.

21 stycznia 2011r.: Rozpoczął się przetarg dot. wyłonienia Wykonawcy w zakresie dostawy komory laminarnej klasy II z oknem podawczym, dotycząca projektu BMZ, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBiB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/27/2011

Zamawiajacy zaprasza wszystkich zainteresowanych Wykonawców do dokonania wizji lokalnej miejsca instalacji i montażu przedmiotu zamówienia, która bedzie miała miejsce w dniu 27 stycznia 2011r. o godz. 12:00. Spotkanie przy portierni budynku WBBiB UJ w Krakowie przy ul.Gronostajowej 7.

Oferty można składać do: 31.01.2011r.

Więcej informacji

 

Data opublikowania: 23.01.2011
Osoba publikująca: Krzysztof Pyrć