15.09.2010: Rozpoczęcie przetargu: realizacja robót budowlano-montażowych w pomieszczeniach zwierzętarni.

15 września 2010r.: Rozpoczął się przetarg dot. wyłonienia wykonawcy do realizacji robót budowlano-montażowych wraz z dostawą i montażem niezbędnych urządzeń związanych z adaptacją pomieszczeń zwierzętarni.

 

Więcej informacji

Data opublikowania: 05.12.2010
Osoba publikująca: Krzysztof Pyrć