Bidding has been closed: laboratory furniture and surgical tables

09.01.2012: Public invitation to tender: laboratory furniture and surgical tables. Case: CRZP/UJ/2/2012. 

24.01.2012: Bidding has been closed. 

Contractor:  Przedsiębiorstwo Budowlane „Kompleks" Krzysztof Króliczej i Wspólnicy Spółka Jawna, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 18A, 44-338 Jastrzębie Zdrój.

Published Date: 26.01.2012
Published by: Krzysztof Pyrć