W dniu 2 lipca br. na stronie „The Warsaw Voice" ukazał się obszerny artykuł dotyczący realizacji projektu „Biotechnologia Molekularna dla Zdrowia" (BMZ) [POIG.02.01.00-12-064/08]. Finansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka projekt modernizacji Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, którego realizacja rozpoczęła się w 2008 roku  zbliża się do końca. W tym roku planowane jest zamknięcie wszystkich zadań, w ramach których utworzono 7 pracowni badawczych uzupełniających istniejącą infrastrukturę naukową wydziału. Powstały laboratoria, w których prowadzone są prace w zakresie m.in. biotechnologii medycznej, transkryptomiki, proteomiki, biofizyki komórki, immunologii, wirusologii oraz biotechnologii roślin. Ponadto, w ramach projektu powstała nowocześnie wyposażona zwierzętarnia, pozwalająca na hodowlę i badania wielu rodzajów zwierząt laboratoryjnych. Serdecznie zapraszamy do lektury!

Data opublikowania: 03.08.2012
Osoba publikująca: Krzysztof Pyrć