Rozpoczęcie przetargu: komory fitotronowe wraz z instalacją i wyposażeniem

W dniu 14.01.2012r. rozpoczął się przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu komór fitotronowych wraz z instalacją i wyposażeniem dotycząca projektu BMZ, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBiB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/807/2011.

 
Termin składania ofert: 23.02.2012r., godz. 12:00
 
Data opublikowania: 26.01.2012
Osoba publikująca: Krzysztof Pyrć