Rozstrzygnięcie przetargu: meble laboratoryjne i stoły podgrzewane

W dniu 09.01.2012r. rozpoczął się przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu mebli laboratoryjnych i podgrzewanych stołów operacyjnych, dotycząca projektu BMZ, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBiB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/2/2012.

 
W dniu 24.01.2012r. zakończyły się procedury przetargowe i udzielono zamówienia firmie Przedsiębiorstwo Budowlane „Kompleks" Krzysztof Króliczej i Wspólnicy Spółka Jawna, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 18A, 44-338 Jastrzębie Zdrój.
 
Data opublikowania: 26.01.2012
Osoba publikująca: Krzysztof Pyrć