Rozstrzygnięcie przetargu: system do hodowli zwierząt laboratoryjnych

10 września 2011r.: Rozpoczął się przetarg dot. wyłonienia Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu klatek dla zwierząt laboratoryjnych i stacji do pracy z klatkami, wraz z wyposażeniem, dotycząca projektu BMZ, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBiB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/496/2011.

W dniu 26.10.2011r. zakończyły się procedury przetargowe i udzielono zamówienia firmie ANIMA Spółka Cywilna, ul.Miła 19/4, 00-174 Warszawa.
 
Więcej informacji

Data opublikowania: 12.09.2011
Osoba publikująca: Krzysztof Pyrć