Rozstrzygnięcie przetargu: sprzęt biomedyczny

10 września 2011r.: Rozpoczął się przetarg dot. wyłonienia Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu urządzeń i sprzętu biomedycznego z wyposażeniem, dotycząca projektu BMZ, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBiB UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. nr sprawy: CRZP/UJ/493/2011.

W dniu 21.10.2011r. zakończyły się procedury przetargowe i udzielono zamówienia firmie ELEKTRO MED Grzegorz Pałkowski, ul.Zabierzowska 11, 32-005 Niepołomice.
 
Więcej informacji

Data opublikowania: 12.09.2011
Osoba publikująca: Krzysztof Pyrć