Roztrzygnięcie przetargu: fotometr

06 września 2011r.: Rozpoczął się przetarg dot. wyłonienia Wykonawcy w zakresie zaprojektowania i dostawy fotometru do pomiaru aktywności motorycznej chloroplastów z oprogramowaniem i wyposażeniem, dotycząca projektu BMZ, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBiB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/494/2011.

W dniu 16.09.2011r. zakończyły się procedury przetargowe i udzielono zamówienia firmie SPEKTROLAB Sebastian Leśniewski, ul.Stachiewicza 17/58, 31-303 Kraków.
 
Więcej informacji

Data opublikowania: 07.09.2011
Osoba publikująca: Krzysztof Pyrć