26 lipca 2011r.: Zakończył się przetarg dot. wyłonienia Wykonawcy w zakresie dostawy systemu obrazowania zwierząt

26 lipca 2011r.: Zakończył się przetarg dot. wyłonienia Wykonawcy w zakresie dostawy systemu obrazowania zwierząt z wyposażeniem, dotycząca projektu BMZ, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBiB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/214/2011.
 
Więcej informacji

Data opublikowania: 05.08.2011
Osoba publikująca: Krzysztof Pyrć