09.06.2011: Rozpoczęcie przetargu: dostawy systemu obrazowania zwierząt.

9 czerwca 2011r.: Rozpoczął się przetarg dot. wyłonienia Wykonawcy w zakresie dostawy systemu obrazowania zwierząt z wyposażeniem, dotycząca projektu BMZ, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBiB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/214/2011.

Oferty można składać do: 25.07.2011r.
 
Więcej informacji

Data opublikowania: 13.06.2011
Osoba publikująca: Krzysztof Pyrć