18.05.2011: Rozpoczęcie przetargu: dostawy urządzeń i aparatów laboratoryjnych oraz stelaży do hodowli roślin

18 maja 2011r.: Rozpoczął się przetarg dot. wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu urządzeń i aparatów laboratoryjnych oraz stelaży do hodowli roślin, w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia, dotycząca projektu BMZ, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/235/2011
 
Oferty można składać do: 30.05.2011r.
 
Więcej informacji

Data opublikowania: 19.05.2011
Osoba publikująca: Krzysztof Pyrć