24.03.2011: Rozpoczęcie przetargu: dostawa specjalistycznych mebli laboratoryjnych

24 marca 2011r.: Rozpoczął się przetarg dot. wyłonienia Wykonawcy w zakresie dostawy specjalistycznych mebli laboratoryjnych, dotycząca projektu BMZ, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/150/2011

 
Oferty można składać do: 01.04.2011r.
 
 
Data opublikowania: 24.03.2011
Osoba publikująca: Krzysztof Pyrć